Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...!!!_ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 06/01/2014


ΣΗΜΕΡΟΝ...!!! ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΙΛΟ_ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι.

ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΝ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ...!!! ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ