Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ευλογημένη Χρονιά με Υγεία σε όλους μικρούς και μεγάλους!!! Παρασκευή Βρυζίδου


Καινούργια Χρονιά!
Καινούργια Όνειρα!
Καινούργια  Αρχή!
Πάντα με Αισιοδοξία και Ελπίδα!
Ευλογημένη Χρονιά με Υγεία σε όλους μικρούς και μεγάλους!

Καλή Χρονιά για τη Νέα Γενιά!

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Καλά Χριστούγεννα - Χρόνια Πολλά!!! Παρασκευή ΒρυζίδουΗ Γέννηση του Θεανθρώπου
να γεμίσει με Χαρά και πραγματική Αγάπη
τις καρδιές όλου του Κόσμου!!!

Καλά Χριστούγεννα
Χρόνια Πολλά!!!

Παρασκευή Βρυζίδου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή Βρυζίδου: «Να αγαπάμε την πόλη μας, τον τόπο μας και όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει και να συμβάλλει, για να κάνουμε κάτι καλό, κάτι θετικό για τη νέα γενιά και για όλους μας!!!»

Ο ευεργέτης κ. Σπύρος Νικολαΐδης

Παρασκευή Βρυζίδου: «Να αγαπάμε την πόλη μας, τον τόπο μας και όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει και να συμβάλλει, για να κάνουμε κάτι καλό, κάτι θετικό για τη νέα γενιά και για όλους μας!!!»

Η Παρασκευή Βρυζίδου στα εγκαίνια της Νέας Στέγης του Συλλόγου Φίλων Εικαστικών Τεχνών Εορδαίας (ΣΦΕΤΕ) _23/11/2014_www.ptolemaidalive.blogspot.gr                           

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή Βρυζίδου: « Η φωτιά που σταμάτησε τη λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ήταν φωτιά και στα θεμέλια της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Εορδαίας και της ευρύτερης περιοχής»

Τοποθέτηση της Παρασκευής Βρυζίδου στην ευρεία σύσκεψη των φορέων  για το μέλλον του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μετά την καταστροφική πυρκαγιά_24/11/2014

Παρασκευή Βρυζίδου: « Η φωτιά που σταμάτησε τη λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ήταν φωτιά και στα θεμέλια της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Εορδαίας και της ευρύτερης περιοχής» 

 

 


Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

«Να μη κουρασθείτε να συμμετέχετε στα όμορφα πράγματα του τόπου μας. Ο τόπος αποζημιώνει τους συμμετέχοντες με τον καλύτερο τρόπο!!!» Παρασκευή Βρυζίδου_7ος Μουρίκιος Δρόμος_23/11/2014_Βίντεο


 «Να μη κουρασθείτε να συμμετέχετε στα όμορφα πράγματα του τόπου μας. Ο τόπος αποζημιώνει τους συμμετέχοντες με τον καλύτερο τρόπο!!!» Παρασκευή Βρυζίδου
_7ος Μουρίκιος Δρόμος_23/11/2014

www.ptolemaidalive.blogspot.gr/


Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Μηλοχώρι!!!


Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ


Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο  «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας:

Μηλοχώρι
Για τη διασύνδεση του ταμιευτήρα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, προτάθηκε η κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταμιευτήρα, συνολικού μήκους του προτεινόμενου δικτύου διασύνδεσης 2.237,13 μ. και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση του νερού και τη μείωση του φαινομένου της υπεράντλησης από τους υπαραντλημένους υδροφορείς της περιοχής. Με την ενοποίηση των υφιστάμενων δικτύων διασύνδεσης και του φράγματος θα αξιοποιείται πλέον το συλλεγόμενο νερό των ρεμάτων και θα μειωθεί η πίεση που ασκείται στους πεδινούς υδροφορείς από την υπερεκμετάλλευσης του νερού, με συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Με βάση την τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου έργου, στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλοχωρίου ήδη υφίσταται φράγμα ύψους 20 μέτρων, αρδευτικό δίκτυο που χωρίζεται σε 5 υποδίκτυα, το συνολικό μήκος του οποίου είναι 14.828 μ., καθώς και 3 δεξαμενές αποθήκευσης νερού που προέρχεται από τις γεωτρήσεις, από το φράγμα εκτροπής καθώς και από 5 υποστηρικτικές γεωτρήσεις.


Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Προκειµένου να καταστεί εφικτή η συνεργασία του ταµιευτήρα µε τα υφιστάµενα δίκτυα και να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του στο αρδευτικό δίκτυο, µε το παρόν έργο προτείνονται οι παρακάτω παρεµβάσεις:
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταµιευτήρα µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 3, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ315mm, µήκους 516m, ΡΝ12,5atm και στην συνέχεια από πλαστικό σωλήνα PVC εως την γεώτρηση Γ3, διατοµής Φ250mm, µήκους 970m, Ν12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01). Επισηµαίνεται ότι η κατά µήκος κλίση του τροφοδοτικού αγωγού από το φράγµα προς την γεώτρηση Γ3 θα είναι ενιαία προς αποφυγή εξαεριστικών.
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης της δεξαµενής ∆3 µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 34, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ250mm, µήκους 666,50m, ΡΝ12,5atm . (σχέδιο ZKA9L01)
• Κατασκευή αγωγών διασύνδεσης των αρδευτικών υποδικτύων µεταξύ τους, µε σκοπό την υδραυλική εξισορρόπηση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, από κόµβο 3 εως 95 µε µήκος περίπου 17m διατοµής Φ200mm, από κόµβο 47 εως 32 µε µήκος 30m και από κόµβο 63 εως 68 µε µήκος 11µ διατοµής Φ160mm, από πλαστικό σωλήνα PVC, PN12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01)
Κατασκευή 10 φρεατίων δικλείδων από τα οποία τα 4 τύπου Α διαστάσεων 2,25χ 2,60 βαθους 2,30 τα 4 τύπου Β διαστάσεων 2,50χ 2,80 βάθους 2,30 είναι φρεάτια τοποθέτησης των δικλείδων ελέγχου και χειρισµού του δικτύου άρδευσης και τα 2 τύπου Γ διαστάσεων 2,40χ 2,90 βάθους 2,30 είναι φρεάτια δικλείδων χειρισµού των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3. (σχέδιο ZKA9D03). 
Τα δύο φρεάτια τύπου Γ του χειρισµού των δικλείδων ελέγχου της στάθµης των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3 θα κατασκευαστούν πλησίον των υπαρχόντων φρεατίων των δεξαµενών και πριν από αυτά.
• Κατασκευή τεχνικού εγκιβωτισµού του σωλήνα για την διέλευση του ρέµατος. (σχέδιο ZKA9D01)
• Κατασκευή αγκυρώσεων των αγωγών σε σηµεία απότοµης αλλαγής διεύθυνσης (σχέδιο ZKA9D04) 

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Αξίζει τιμή στους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές που πολέμησαν για να είναι ελεύθερος αυτός ο τόπος. Χρέος μας να θυμόμαστεΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΑΪΛΑΡΙΩΝ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΪΛΑΡΙΩΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1912_ ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΣΙΟΥ_ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ" ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΑΔΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δείτε: http://vrizidou.blogspot.gr/2012/10/1912_15.html


 ΜΑΧΗ ΝΑΛΜΠΑΓΚΙΟΪ (ΠΕΡΔΙΚΚΑ)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΝΑΛΜΠΑΓΚΙΟΪ (ΠΕΡΔΙΚΚΑ) ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1912 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ" ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΑΔΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δείτε: http://vrizidou.blogspot.gr/2012/10/1912.html