Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ευλογημένη Χρονιά με Υγεία σε όλους μικρούς και μεγάλους!!! Παρασκευή Βρυζίδου


Καινούργια Χρονιά!
Καινούργια Όνειρα!
Καινούργια  Αρχή!
Πάντα με Αισιοδοξία και Ελπίδα!
Ευλογημένη Χρονιά με Υγεία σε όλους μικρούς και μεγάλους!

Καλή Χρονιά για τη Νέα Γενιά!

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Καλά Χριστούγεννα - Χρόνια Πολλά!!! Παρασκευή ΒρυζίδουΗ Γέννηση του Θεανθρώπου
να γεμίσει με Χαρά και πραγματική Αγάπη
τις καρδιές όλου του Κόσμου!!!

Καλά Χριστούγεννα
Χρόνια Πολλά!!!

Παρασκευή Βρυζίδου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή Βρυζίδου: «Να αγαπάμε την πόλη μας, τον τόπο μας και όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει και να συμβάλλει, για να κάνουμε κάτι καλό, κάτι θετικό για τη νέα γενιά και για όλους μας!!!»

Ο ευεργέτης κ. Σπύρος Νικολαΐδης

Παρασκευή Βρυζίδου: «Να αγαπάμε την πόλη μας, τον τόπο μας και όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει και να συμβάλλει, για να κάνουμε κάτι καλό, κάτι θετικό για τη νέα γενιά και για όλους μας!!!»

Η Παρασκευή Βρυζίδου στα εγκαίνια της Νέας Στέγης του Συλλόγου Φίλων Εικαστικών Τεχνών Εορδαίας (ΣΦΕΤΕ) _23/11/2014_www.ptolemaidalive.blogspot.gr                           

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή Βρυζίδου: « Η φωτιά που σταμάτησε τη λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ήταν φωτιά και στα θεμέλια της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Εορδαίας και της ευρύτερης περιοχής»

Τοποθέτηση της Παρασκευής Βρυζίδου στην ευρεία σύσκεψη των φορέων  για το μέλλον του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μετά την καταστροφική πυρκαγιά_24/11/2014

Παρασκευή Βρυζίδου: « Η φωτιά που σταμάτησε τη λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ήταν φωτιά και στα θεμέλια της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Εορδαίας και της ευρύτερης περιοχής» 

 

 


Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

«Να μη κουρασθείτε να συμμετέχετε στα όμορφα πράγματα του τόπου μας. Ο τόπος αποζημιώνει τους συμμετέχοντες με τον καλύτερο τρόπο!!!» Παρασκευή Βρυζίδου_7ος Μουρίκιος Δρόμος_23/11/2014_Βίντεο


 «Να μη κουρασθείτε να συμμετέχετε στα όμορφα πράγματα του τόπου μας. Ο τόπος αποζημιώνει τους συμμετέχοντες με τον καλύτερο τρόπο!!!» Παρασκευή Βρυζίδου
_7ος Μουρίκιος Δρόμος_23/11/2014

www.ptolemaidalive.blogspot.gr/


Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Μηλοχώρι!!!


Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ


Δημοπρατείται αύριο 21 Οκτωβρίου 2014 το έργο  «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 335.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας:

Μηλοχώρι
Για τη διασύνδεση του ταμιευτήρα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, προτάθηκε η κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταμιευτήρα, συνολικού μήκους του προτεινόμενου δικτύου διασύνδεσης 2.237,13 μ. και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση του νερού και τη μείωση του φαινομένου της υπεράντλησης από τους υπαραντλημένους υδροφορείς της περιοχής. Με την ενοποίηση των υφιστάμενων δικτύων διασύνδεσης και του φράγματος θα αξιοποιείται πλέον το συλλεγόμενο νερό των ρεμάτων και θα μειωθεί η πίεση που ασκείται στους πεδινούς υδροφορείς από την υπερεκμετάλλευσης του νερού, με συνακόλουθα θετικά αποτελέσματα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Με βάση την τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου έργου, στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλοχωρίου ήδη υφίσταται φράγμα ύψους 20 μέτρων, αρδευτικό δίκτυο που χωρίζεται σε 5 υποδίκτυα, το συνολικό μήκος του οποίου είναι 14.828 μ., καθώς και 3 δεξαμενές αποθήκευσης νερού που προέρχεται από τις γεωτρήσεις, από το φράγμα εκτροπής καθώς και από 5 υποστηρικτικές γεωτρήσεις.


Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Προκειµένου να καταστεί εφικτή η συνεργασία του ταµιευτήρα µε τα υφιστάµενα δίκτυα και να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά του στο αρδευτικό δίκτυο, µε το παρόν έργο προτείνονται οι παρακάτω παρεµβάσεις:
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης του ταµιευτήρα µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 3, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ315mm, µήκους 516m, ΡΝ12,5atm και στην συνέχεια από πλαστικό σωλήνα PVC εως την γεώτρηση Γ3, διατοµής Φ250mm, µήκους 970m, Ν12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01). Επισηµαίνεται ότι η κατά µήκος κλίση του τροφοδοτικού αγωγού από το φράγµα προς την γεώτρηση Γ3 θα είναι ενιαία προς αποφυγή εξαεριστικών.
• Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης της δεξαµενής ∆3 µε την χαµηλή ζώνη του αρδευτικού δικτύου εως τον κόµβο 34, από πλαστικό σωλήνα PVC, διατοµής Φ250mm, µήκους 666,50m, ΡΝ12,5atm . (σχέδιο ZKA9L01)
• Κατασκευή αγωγών διασύνδεσης των αρδευτικών υποδικτύων µεταξύ τους, µε σκοπό την υδραυλική εξισορρόπηση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, από κόµβο 3 εως 95 µε µήκος περίπου 17m διατοµής Φ200mm, από κόµβο 47 εως 32 µε µήκος 30m και από κόµβο 63 εως 68 µε µήκος 11µ διατοµής Φ160mm, από πλαστικό σωλήνα PVC, PN12,5atm. (σχέδιο ZKA9L01)
Κατασκευή 10 φρεατίων δικλείδων από τα οποία τα 4 τύπου Α διαστάσεων 2,25χ 2,60 βαθους 2,30 τα 4 τύπου Β διαστάσεων 2,50χ 2,80 βάθους 2,30 είναι φρεάτια τοποθέτησης των δικλείδων ελέγχου και χειρισµού του δικτύου άρδευσης και τα 2 τύπου Γ διαστάσεων 2,40χ 2,90 βάθους 2,30 είναι φρεάτια δικλείδων χειρισµού των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3. (σχέδιο ZKA9D03). 
Τα δύο φρεάτια τύπου Γ του χειρισµού των δικλείδων ελέγχου της στάθµης των δύο δεξαµενών ∆2 και ∆3 θα κατασκευαστούν πλησίον των υπαρχόντων φρεατίων των δεξαµενών και πριν από αυτά.
• Κατασκευή τεχνικού εγκιβωτισµού του σωλήνα για την διέλευση του ρέµατος. (σχέδιο ZKA9D01)
• Κατασκευή αγκυρώσεων των αγωγών σε σηµεία απότοµης αλλαγής διεύθυνσης (σχέδιο ZKA9D04) 

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Αξίζει τιμή στους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές που πολέμησαν για να είναι ελεύθερος αυτός ο τόπος. Χρέος μας να θυμόμαστεΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΑΪΛΑΡΙΩΝ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΪΛΑΡΙΩΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1912_ ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΣΙΟΥ_ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ" ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΑΔΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δείτε: http://vrizidou.blogspot.gr/2012/10/1912_15.html


 ΜΑΧΗ ΝΑΛΜΠΑΓΚΙΟΪ (ΠΕΡΔΙΚΚΑ)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΝΑΛΜΠΑΓΚΙΟΪ (ΠΕΡΔΙΚΚΑ) ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1912 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ" ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΑΔΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δείτε: http://vrizidou.blogspot.gr/2012/10/1912.html

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Στην 27η σύνοδο της ολομέλειας του Κογκρέσου των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, Palais de l’ Europe, από σήμερα η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βρυζίδου

Στην 27η σύνοδο της ολομέλειας του Κογκρέσου των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, Palais de l’ Europe, από σήμερα η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βρυζίδου

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βρυζίδου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 19.00΄ στα γραφεία της ΠΕΔΣε ενημέρωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SIVA που υλοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής 11 εταίρων από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2014, προβαίνει η Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, Παρασκευή Βρυζίδου.

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρεί η κ. Βρυζίδου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 7 μ.μ., στα γραφεία της ΠΕΔ (3ος όροφος ΑΝΚΟ).

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_Πτολεμαΐδα 31/08/2014


ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πτολεμαΐδα 31/08/2014

Σεβασμιότατε,                                                            
Σεβαστοί πατέρες,
Αρχές του τόπου,
Επίσημοι προσκεκλημένοι,
Συνάδελφοι αιρετοί,
Φίλες και φίλοι παρευρισκόμενοι

Σήμερα κλείνει ένας αυτοδιοικητικός κύκλος, του 1ου Καλλικρατικού Δήμου της Εορδαίας και ο δικός μας σαν Δημοτική Αρχή, με κάποιους από εμάς μετά από μια μακροχρόνια παρουσία σε θέσεις ευθύνης και προσφοράς.
Η θέση του Δημάρχου δεν είναι παντοτινή, διαρκώς επανεξετάζεται και παραμένεις μόνο όταν το κρίνουν οι πολίτες.
Παντοτινή όμως είναι η σφραγίδα που αφήνει στον τόπο η εικόνα της παρουσίας του στη ματιά του πολίτη, ο απόηχος του περάσματός του από το μυαλό των εργαζομένων και των συνεργατών, παντοτινά είναι τα συναισθήματα όλων για το αν ήταν Αξιοπρεπής, Έντιμος και Άνθρωπος.
Προσπαθήσαμε δουλεύοντας σκληρά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους του Δήμου μας, στη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία και αναπλάσαμε σχεδόν τη μισή πόλη της Πτολεμαΐδας, ενώ παράλληλα θεμελιώσαμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο, μετά την Τηλεθέρμανση, της Διαχείρισης των λυμάτων της Εορδαίας, πολλά έργα ακόμη θα μείνουν και θα καταμαρτυρούν την κοπιώδη προσπάθεια σε ένα σκληρό και ανελέητο αγώνα.
Με βαθιά αισθήματα ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη τιμή της εμπιστοσύνης των Πολιτών που δεχτήκαμε μέχρι σήμερα και με αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης το ρόλο που μας αναλογεί και ευχόμαστε στο νέο Δήμαρχο να ανεβάσει τον πήχη ψηλότερα, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Πολιτών, πάντα με αγάπη και κατανόηση στους ανθρώπους.
Εμείς είμαστε δίπλα με ένα μέλημα, να βοηθήσουμε το Δήμο μας και όπου μπορούμε να κάνουμε καλό στους ανθρώπους του τόπου μας.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τους εργαζόμενους και όλους τους συμπολίτες μας που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο αλλά ενδιαφέρον ταξίδι που διανύσαμε μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε.

Σας ευχαριστώ.

Καλή θητεία σε όλους μας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: "Με μεθοδικό καθημερινό αγώνα και συνετή διαχείριση, πετύχαμε την αποπληρωμή των χρεών και απαλλάξαμε πραγματικά τον Δήμο μας από τρομακτικά βάρη, που τον καθιστούσαν δεσμευμένο και υποχρεωμένο σε δανειοδοτήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δεσμεύσεις, συμφωνίες και μνημόνια"

Παρασκευή Βρυζίδου Δήμαρχος Εορδαίας

"Ο απολογισμός του έργου μας - Παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου μας

Αλλάζει ριζικά η εικόνα της Πτολεμαΐδας & όλης της Εορδαίας

3,5 χρόνια σκληρής δουλειάς σε συνθήκες κρίσης!!!"1)      Εξυγιάναμε τα οικονομικά του Δήμου που παραλάβαμε με πρωτοφανές αποτέλεσμα αποπληρωμής του 95% των χρεών


2)      Μειώσαμε όλα τα Δημοτικά Τέλη


3)      Κρατήσαμε το Δήμο όρθιο και διατηρήσαμε όλες τις δομές του χωρίς συρρικνώσεις   και καταργήσεις
      ( Κολυμβητήριο – Ωδείο – Μουσείο – Βιβλιοθήκη – ΚΑΠΗ – Βρεφονηπιακοί)


4)      Καταστήσαμε το Δήμο ισχυρό και πραγματικά ανεξάρτητο από οικονομικές δεσμεύσεις


5)      Πραγματοποιήσαμε τεράστιο κοινωνικό έργο


 6)      Στα 3 χρόνια συντάξαμε, εντάξαμε και δημοπρατούμε  μελέτες έργων        προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ που αφορούν:
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις – Τηλεθέρμανση
Αναπλάσεις – Σχολεία – Κτιριακές Εγκαταστάσεις


u Αναλάβαμε να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο μας, σε μια τρομακτικά δύσκολη συγκυρία, που οι οικονομικοί πόροι μειώθηκαν βίαια και δραματικά, τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες. Παλέψαμε σε ένα θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, που μέρα με τη μέρα γινόταν πιο επαχθές και εφιαλτικό για ολόκληρη την κοινωνία. Δώσαμε μια καθημερινή μάχη για να διατηρήσουμε ζωντανές τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου, για την ίδια τη βιωσιμότητα του Δήμου μας. Γιατί σε μια περίοδο που η κρίση έχει συνθλίψει την ελληνική κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για εμάς ο τελευταίος προμαχώνας κάθε τοπικής κοινωνίας. Το τελευταίο ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ για τον πολίτη.
u     Χωρίς να λειτουργεί κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καταφέραμε να αποπληρώσουμε
σε 3 χρόνια ΟΦΕΙΛΕΣ 9.000.000 €. Να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ΩΔΕΙΟΥ, του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, των ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, των Κ.Α.Π.Η, του ΜΠΑΛΕΤΟΥ, του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και να μπορούμε να ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ τους συμπολίτες μας, ότι όλες οι δομές θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς συρρικνώσεις και δυσλειτουργίες.
u  Συντάξαμε μελέτες, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη και απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε δημοπρατήσει και να υλοποιούμε έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100.000.000 €. Δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, δικτύων μεταφοράς λυμάτων & σύνδεσης με τη Μονάδα επεξεργασίας (Βιολογικό Καθαρισμό), που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία διετία και θα ολοκληρωθούν στα δύο επόμενα χρόνια, καλύπτοντας το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
u  Δεν χρειάζεται να βαφτίσουμε τους εαυτούς μας αντιμνημονιακούς, γιατί είμαστε οι μόνοι που κάνουμε στην πράξη ουσιαστικό αντιμνημονιακό αγώνα, όταν άλλοι εξαντλούνται σε κραυγές και επαναστατική γυμναστική, για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς. Με μεθοδικό καθημερινό αγώνα και συνετή διαχείριση, πετύχαμε την αποπληρωμή των χρεών και απαλλάξαμε πραγματικά τον Δήμο μας από τρομακτικά βάρη, που τον καθιστούσαν δεσμευμένο και υποχρεωμένο σε δανειοδοτήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δεσμεύσεις, συμφωνίες και μνημόνια.
Απελευθερώσαμε τον Δήμο μας από χρέη πολλών ετών και ταυτόχρονα ανακουφίσαμε τους συμπολίτες μας καταστηματάρχες και τις οικογένειες τους, αποδίδοντας τους  όλες τις παλιές οφειλές του Δήμου.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές της οικονομικής κρίσης απαλλάξαμε ΟΛΟΥΣ τους Δημότες μας από κάθε οικονομική επιβάρυνση που μπορούσαμε. ΜΕΙΩΣΑΜΕ τα τέλη ύδρευσης καταργώντας από αρχές του 2012 το 80% επί της αξίας του νερού (ο μοναδικός Δήμος πανελλαδικά), τα κοινόχρηστα τέλη φωτισμού, τα τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα και ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΜΕ τα τέλη στάθμευσης.
Ενισχύσαμε την αξιοπιστία του Δήμου μας.

Βάλαμε γερά θεμέλια για τα επόμενα βήματα.

Δημιουργήσαμε σχέσεις διαφάνειας και εμπιστοσύνης

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: «Ο Δήμος Εορδαίας αλλάζει εικόνα. Η Πτολεμαΐδα μέσα στους επόμενους μήνες θα αποκτήσει την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την υπόσταση που δικαιούνται απόλυτα οι κάτοικοί της, ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας και ως την «καρδιά» της ενεργειακής παραγωγής της χώρας».


Ενδεικτικά έργα σε εξέλιξη:


Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας (ξεκινάνε οι εργασίες)
 Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου Πτολεμαΐδας
Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας
Οδός ΚαραζάνουΟδός Β. Κωνσταντίνου προς Αϊ Γιάννη (ξεκινάνε οι εργασίες)

Οδός Καπετάν Φούφα
Αναβάθμιση και Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας


Περιοχή Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος