Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

«Επιτέλους, αν υπάρχει πολιτική βούληση, ας δοθεί μια λύση στα θέματα υγείας που ταλαιπωρούν την περιοχή μας».«Επιτέλους, αν υπάρχει πολιτική βούληση, ας δοθεί μια λύση στα θέματα υγείας που ταλαιπωρούν την περιοχή μας».
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης στη χώρα μας, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία, γιατί οι ανάγκες του κόσμου είναι ακόμα περισσότερες και δεν υπάρχει μεγαλύτερο δικαίωμα από το δικαίωμα στην περίθαλψη, στην υγεία και στην ανθρώπινη ζωή.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοσοκομεία είναι η στελέχωση, κυρίως γιατρών, για να μπορούν να γίνουν οι εφημερίες, να υπάρχουν οι κλινικές στο σύνολό τους και να μπορεί ο ασθενής να βρει λύσεις στα προβλήματά του».

Παρασκευή Βρυζίδου

https://www.youtube.com/watch?v=KrSd5N-e6RI