Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Τοποθέτηση της Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παρασκευής Βρυζίδου για την πώληση της ΔΕΗ από την Κυβέρνηση.

Τοποθέτηση της Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Παρασκευής Βρυζίδου
 για την πώληση της ΔΕΗ από την Κυβέρνηση.
West Channel
http://www.westchannel.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=qTsYG8uyHPQ