Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ : πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων - Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (Βοηθοί Ηλεκτρολόγου)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πτολεμαΐδα,   13/12/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 62405
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Ανθ/νου Δυναμικού
Υγ/νής & Ασφ/ας Εργαζομένων                                                  
Πληροφ.: Κ.Πατσίκας,
Δ.Σουφρλή, Π.Αλεζίδου
e-mail:kpatsikas@ptolemaida.gr
Tηλέφ.:2463350130,2463350131
FAX:2463350131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Εορδαίας
Πτολεμαΐδα

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (Βοηθοί Ηλεκτρολόγου)
8 μήνες
2

Αιτήσεις θα γίνονται απο 20/12/2013 έως και 30/12/2013
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων από 08:00πμ έως 14:00μμ στο γραφείο προσωπικούΗ Δήμαρχος
Παρασκευή Βρυζίδου

Δείτε εδω