Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         

                                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  16 -12-2013
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. :   62593                                                                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                
……………………………….                                       
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      
Τηλέφωνο : 24633 50111
                                                                         ΠΡΟΣ

Τη Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   Παρασκευή   20 Δεκεμβρίου    2013 και ώρα  6 :00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  » στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

Αποδοχή της ένταξης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου


Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Λήψη απόφασης για διόρθωση στοιχείων κτηματολογίου
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Κοπή δένδρων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 135/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2013.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τ.Κ.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου Εορδαίας.
         Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας

Eγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
        Εισηγητής : Η πρόεδρος του ΝΠ κ. Θεοπίστη Κρυσταλλίδου


   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.


                                               O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου                                                               Γεώργιος Καμπούρης


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  16 -12-2013
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 62597                                                                                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                
……………………………….                                       
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      
Τηλέφωνο : 24633 50111
                                                                         ΠΡΟΣ

Τη Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  7:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2014.

   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.


                                               O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου


                                                               Γεώργιος Καμπούρης

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  16 -12-2013
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. :   62619                                                                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                
……………………………….                                       
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      
Τηλέφωνο : 24633 50111
                                                                         ΠΡΟΣ

Τη Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   Παρασκευή   20 Δεκεμβρίου    2013 και ώρα  8 : 00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα   ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού  Έτους 2012.
Εισηγητής  : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

   Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.                                               O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου


                                                               Γεώργιος Καμπούρης