Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Συνεχίζεται η κοινωνική και τιμολογιακή πολιτική της απέναντι στους καταναλωτές

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 90
Τ.Κ.: 50200  
ΤΗΛ: 24630 27455, FAX: 24630 54635  
e-mail: deiap@otenet.g

Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας στη 32/ετή διαδρομή της αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει ζητήματα μείζονος σημασίας όπως, αυτά της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε όλο το κύκλο του νερού (από την απόληψη του από το φυσικό πόρο,
την απαιτούμενη επεξεργασία μέχρι να επιτευχθεί η επιβαλλόμενη ποιότητα, τη μεταφορά και διανομή, τη συγκέντρωση των απορροών μετά τη χρήση, την επεξεργασία και την επαναδιάθεσή του στους υγρούς αποδέκτες της φύσης για την επανάχρησή του), συνδεόμενα άμεσα με τη Δημόσια Υγεία και τη προστασία Περιβάλλοντος, ζητήματα τα οποία υπηρέτησε και υπηρετεί με υψηλή τεχνογνωσία και συνέπεια.
Το νερό είναι ένας μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό – βιολογικό αγαθό, είναι απαραίτητο σε όλα τα έμβια όντα και αναγκαία προϋπόθεση, για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο και δεν μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες με άλλα υλικά.  Δεν πρόκειται για έναν κλασικό οικονομικό πόρο, αλλά πρωτίστως για ένα περιβαλλοντικό αγαθό, που εμπεριέχει εντούτοις σημαντικές οικονομικές παραμέτρους, λόγω των αναγκών ορθής διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής του.
Παρ’ όλα αυτά, η κακή διαχείριση του φυσικού πόρου, η αλόγιστη χρήση και κατασπατάληση, η μόλυνση και ρύπανση έχουν σαν αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων, την ποιοτική υποβάθμισή τους, την ανάγκη μεταφοράς υδατικών πόρων από μεγάλες αποστάσεις με μεγάλο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.
     Για τους ανωτέρω λόγους το νερό θα πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, θα πρέπει να χαίρει ιδιαίτερης διαχείρισης, προσοχής και μη ανεξέλεγκτης χρήσης – σπατάλης.
       Ο κοινωνικός ρόλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, ως Επιχείρηση Κοινωφελούς χαρακτήρα μεταφράζεται και υλοποιείται μέσα από την ίδια την λειτουργία της.

Στη διάρκεια του βίου της η Επιχείρηση παρείχε και παρέχει διευκολύνσεις στους Δημότες – Καταναλωτές της, με την μορφή διακανονισμών, για την αποπληρωμή των οφειλών τους.  Επίσης παρείχε και παρέχει μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες, όπως νεφροπαθείς, πολύτεκνοι κ.λ.π.
Σε ότι αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της είναι γνωστό σε όλους ότι η τιμή χρέωσης της κατανάλωσης ύδατος παραμένει ίδια από το 2ο δίμηνο του 2010.   Εδώ και τέσσερα (4) περίπου έτη δεν τέθηκε καμία αύξηση στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Από τους λογαριασμούς του 1ου διμήνου του 2012 και εντεύθεν αφαιρέθηκε <<το 80%  επί της αξίας του νερού>> , που είχε ισχύ από ιδρύσεως της Δ.Ε.Υ.Α. και για τριάντα (30) έτη, δεν αντικαταστάθηκε με άλλο ισοδύναμο, με αποτέλεσμα να γίνει μείωση σε όλους τους λογαριασμούς της τάξης του 30%,  Ελάφρυνση πολύ μεγάλη για τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Λόγω της οικονομικής κρίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. συνεχίζει την ίδια κοινωνική και τιμολογιακή πολιτική της απέναντι στους καταναλωτές με περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο.  Στα πλαίσια όλων αυτών τροποποιείται εκ νέου η υπ’ αριθ. 44/2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς το σκέλος του διακανονισμού, με ελαστικότερη μορφή και συγκεκριμένα:

Α) Όταν η οφειλή είναι μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ θα προκαταβάλλει το 20% του χρέους και το υπόλοιπο ποσό σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις συν τον τρέχοντα λογαριασμό.

Β) Όταν η οφειλή είναι από 500,00 έως 1.500,00 ευρώ θα προκαταβάλλει το 15% του χρέους και το υπόλοιπο ποσό σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις συν τον τρέχοντα λογαριασμό.

Γ) Όταν η οφειλή είναι πάνω από 1.500,00 ευρώ θα προκαταβάλλει το 10% του χρέους και το υπόλοιπο ποσό σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις συν τον τρέχοντα λογαριασμό.

Η οικονομική κρίση, που μαστίζει την χώρα μας, δεν θα πρέπει στον τομέα του νερού να αποτελέσει την αφορμή για εκχώρηση των υπηρεσιών Ύδρευσης – Αποχέτευσης σε ιδιωτικά συμφέροντα που δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, αντιθέτως, θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση της λειτουργίας του τομέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης γενικότερα.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί από την μέχρι σήμερα πορεία της ως πολύ πετυχημένο αποκεντρωμένο διαχειριστικό σχήμα, οργανώθηκε και λειτούργησε χάρις στο θεσμικό της πλαίσιο, τον Ν. 1069/80 με ευελιξία κι ανταποδοτικότητα, έκανε επενδύσεις που ξεπερνούν πολλά εκατομμύρια ευρώ, εφάρμοσε σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως κατασκεύασε και λειτουργεί έργα εφάμιλλα αυτών των ποιο αναπτυγμένων χωρών του δυτικού κόσμου.  Με ασφάλεια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο αίτημα των πολιτών της περιφέρειας αρμοδιότητάς της για καθαρό και υγιεινό νερό και προστασία του περιβάλλοντος, βασιζόμενη πάντα στον ανταποδοτικό της χαρακτήρα, στα έσοδά της που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την είσπραξη κατανάλωσης ύδατος, καθώς δεν λαμβάνει καμία Κρατική Επιχορήγηση.
Συνεπεία των ανωτέρω, παράκλησή μας η όσο το δυνατόν έγκαιρη εξόφληση των οφειλών από μέρους των καταναλωτών, για την βιωσιμότητα της Επιχείρησης, για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη περισσότερο κοντά στους Δημότες – Καταναλωτές μας, που αποδεδειγμένα χρήζουν μεγαλύτερης κατανόησης και διαχείρισης.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
η Διεύθυνση
&

οι Εργαζόμενοι