Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Συντάχθηκαν μελέτες, εντάχθηκαν και δημοπρατήθηκαν έργα τηλεθέρμανσης προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, ενώ άλλα έργα τ/θ προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, υλοποιήθηκαν το 2012 και 2013.Συντάχθηκαν μελέτες, εντάχθηκαν και δημοπρατήθηκαν έργα τηλεθέρμανσης προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ,
ενώ άλλα έργα τ/θ προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ,
υλοποιήθηκαν το 2012 και 2013.