Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ: Παρόντες και στη Μαυροπηγή, πολίτες και Δημοτική Αρχή. Παλέψαμε για την έγκαιρη κήρυξη της απαλλοτρίωσης και αναπτύξαμε εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες και αξιοπρεπείς τιμές, που να ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν. Συνεχίζουμε με βάση τις προτάσεις και επιλογές των συμπολιτών μας. ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας: Μπορούμε και θα υλοποιήσουμε τον νέο οικισμό.


ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ
Παρόντες και στη Μαυροπηγή, πολίτες και Δημοτική Αρχή:
·         παλέψαμε για την έγκαιρη κήρυξη της απαλλοτρίωσης και
·         αναπτύξαμε εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες και αξιοπρεπείς τιμές, που να ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν. 
Συνεχίζουμε με βάση τις προτάσεις και επιλογές των συμπολιτών μας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας: Μπορούμε και θα υλοποιήσουμε τον νέο οικισμό.