Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ι.Ν.Αγίας Τριάδας Πτολεμαΐδας_18/04/2014_17.00΄

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
"Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, 
σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς Χριστέ, 
ἐν τῷ τάφῳ δύντος νῦν σωματικῶς".

Ι.Ν.Αγίας Τριάδας Πτολεμαΐδας_18/04/2014_17.00΄