Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

“Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου”!!!_Επιτάφιος στην Αγία Σκέπη Πτολεμαΐδας_Μεγάλη Παρασκευή_18/04/2014
“Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου”!!!