Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ 300 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

alt

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ στη δράση «Κατάρτιση, με επιχορήγηση (training voucher), ανέργων στον Παραγωγικό Τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», με βάση την οποία το ΚΕΚ θα πραγματοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για συνολικά 300 άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς.
Η ανωτέρω δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους, και αφορά στην επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης 4.900 άνεργων Τεχνιτών και Διπλωματούχων Μηχανικών του Παραγωγικού Τομέα Β΄ της Οικονομίας (μεταλλευτικός κλάδος, κλάδος άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου).
Ειδικότερα, από το ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου για 80 ωφελούμενους και Δυτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούμενους. 
Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων καθώς και η υποχρεωτική τετράμηνη απασχόληση (100 ημερομίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούμενων (100%).
Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://kek.dei.com.gr/.
Αθήνα, 14-01-2014

Προγράμματα

Το ΚΕΚ ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (TEE)» με τα παρακάτω προγράμματα.
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι (100%), που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα μας, θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απασχόληση (πρόσληψη για 100 ημερομίσθια) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Ομάδα Α΄ Τεχνίτες
Τίτλος
προγράμματος
Αριθμός
καταρτιζομένων
Εταιρία
Πρακτικής - Απασχόλησης
Θέσεις
Πρακτικής
Θέσεις
Απασχόλησης
Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου

40
ΔΕΗ Α.Ε.
40
40
Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου εκτός Αυτοκίνησης

20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας
140
ΔΕΗ Α.Ε.
140
140
Ομάδα Β΄ Μηχανικοί
Τίτλος
προγράμματος
Αριθμός
καταρτιζομένων
Εταιρία
Πρακτικής - Απασχόλησης
Θέσεις
Πρακτικής
Θέσεις
Απασχόλησης
Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία

20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ