Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30/01/2014


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30/01/2014


Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών  
Ἦχος α'. 

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, 
τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, 
τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, 
τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, 
Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, 
σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, 
πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· 
αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.


Η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών Ιασίου-Ρουμανίας 
είναι το πιο όμορφο κτίσμα του ηγεμόνα Βασίλε Λούπου,
μια αληθινή συμφωνία τέχνης και προσευχής,
χτισμένη μεταξύ 1637-1639
Στο προαύλιο της μονής το Φεβρουάριο του 1821 
ορκίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση.