Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  17-1-2014
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ. :  2161                                                                                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                
……………………………….                                       
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      
Τηλέφωνο : 24633 50111
                                                                         ΠΡΟΣ

Τη Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 21 Ιανουαρίου 2014  ημέρα   Τρίτη και ώρα  7 :00 μ. .μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση μελέτης αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Ερμακιάς
Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Υποβολή πρότασης ένταξης πράξης του Δήμου Εορδαίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ν 59 της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Έγκριση δαπανών από πιστώσεις του ΤΠΑ για προγραμματικές συμβάσεις με ΑΝΚΟ.ΑΕ
 Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 Έγκριση δαπάνης για την σύμβαση με ΑΝΚΟ ΑΕ για την διερεύνηση καταλληλότητας επιλεγέντος χώρου πλησίον οικισμού Μαυροπηγής
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Προέγκριση δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
      Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνων συμβάσεων.
      Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Λήψη απόφασης για διόρθωση στοιχείων κτηματολογίου
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Γνωμοδότηση ΔΣ για την ΜΠΕ του έργου Αιολικό πάρκο « ΑΣΚΙΟ Ι » συνολικής ισχύος 24 Μw  στις θέσεις « Κουρούμπα Κορυφή Βράχος » των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Εκμίσθωση έκτασης  για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή της ΤΚ Βλάστης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

 Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 430/2008 ΑΔΣ σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νέων κοιμητηρίων Πτολεμαίδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Επαναψήφιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηροπουλος

Ψήφιση πίστωσης για εισφορές ΝΠ του ΚΟΙΠΠΑΠ από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2014.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
`
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.


Αντικατάσταση μελών επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος  Βοήθεια στο σπίτι.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Κατανομή ποσού από τις πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  Ιωάννης Ασπράγκαθος.

 Αντικατάσταση μέλους Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  Ιωάννης Ασπράγκαθος.

Έγκριση αποφάσεων ΔΣ ΚΟΙΠΠΑΠ.
Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΝΠ Θεοπίστη Κρυσταλίδου

Έγκριση αποφάσεως ΔΣ ΚΕΔΕ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Χρήστος Κεσκερίδης.

Έγκριση αποφάσεων ΔΣ ΔΕΤΗΠ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Νικόλαος Κουσίδης.

 Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας  Ασβεστόπετρας
Ο Πρόεδρος ΤΚ


Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

      

                                 O πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

                                              Γεώργιος Καμπούρης