Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Tα ονόματα των επιτυχόντων σπουδαστών ανά ειδικότητα από το Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου ΜάθησηςΑπό το Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης τα ονόματα των επιτυχόντων σπουδαστών ανά ειδικότητα.
Παρακαλούνται οι σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Πτολεμαΐδας να προσέλθουν για την εγγραφή  τους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
 Προς Σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ :
α) β’ και γ’ εξαμήνου και
β) επιτυχόντες α’ χειμερινού εξαμήνου 2013
Ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.
Για την εγγραφή σας στο ΙΕΚ υποδοχής, οφείλετε να προσέρχεστε ως εξής :
  1. Οι καταρτιζόμενοι του β’ και γ’ εξαμήνου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 14.00-18.00.
  2. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, των δύο πρώτων ειδικοτήτων με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 18.00-21.00.
  3. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της τρίτης έως και πέμπτης ειδικότητας με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 , ώρες 18.00-21.00.
  4. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της πέμπτης ειδικότητας και εξής με φθίνουσα αλφαβητική σειρά , σας αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση επιλογής , την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.
Σας επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .
Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου,Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ)  καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.  Συπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσετε και εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης τους.  Αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://dioni.sch.gr από 13:00 της 21/10/2013. Σε περίπτωσεις που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της αίτησης θα μπορείτε να συμπληρώνετε χειρόγραφη αίτηση εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. για το οποίο έχετε επιλεγεί.
Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.
Κάποιες από τις ειδικότητες που προκηρύχθηκαν, δεν φαίνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων και δεν θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013, λόγω  του μικρού αριθμού αιτήσεων.
ΔΕΙΤΕ: