Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΤΟ 3ο ΕΠΑ.Λ. (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ"

Σκοπός της ομάδας μας είναι:
- Να μελετήσουμε το αστικό οικοσύστημα της πόλης μας προσεγγίζοντας το φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό παρελθόν, παρόν και μέλλον της.
- Να βοηθήσουμε στην καλλιέργεια του ενεργού πολίτη που θα συμμετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, σεβόμενος τις αρχές και αξίες της εκπαίδευσης για την αειφορία.
- Να αρθρώσουμε έναν κριτικά ερμηνευτικό λόγο της πραγματικότητας.
- Να αντιληφθούμε τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής στο σχεδιασμό, τη λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον.
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε ξεκινήσει μια σειρά δράσεων. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, στις 18-3-2014 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Δεσποτίδη Κωνσταντίνο (Msc) που μας παρουσίασε μια εισήγηση με δύο θεματικές ενότητες:
«Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού» & «Βιώσιμη Πόλη»

Ο Διευθυντής
Χαριζόπουλος Χαράλαμπος

Η ομάδα του προγράμματος
Κοκόλης Νικόλαος
Γεωργιάδου Γεωργία
Χαριζόπουλος Χαράλαμπος
Βαρδιάμπαση Παρασκευή