Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΙΚΟΝΑ!!! ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΡΓΟ προϋπολογισμού 5.200.000 Ευρώ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ _ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ !!!_Η Πτολεμαΐδα, μέσα στους επόμενους μήνες θα αποκτήσει την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την υπόσταση που δικαιούνται απόλυτα οι κάτοικοί της, ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας και ως την «καρδιά» της ενεργειακής παραγωγής της χώρας».«Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου / ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.200.000 €.
Η οδός 25ης Μαρτίου αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα της νότιας εισόδου στην πόλη της Πτολεμαΐδας συνδέοντάς τη με την Κοζάνη μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τμήμα του οδικού αυτού άξονα, το οποίο εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο σύνδεσης με την Εθνική Οδό 3 (Άξονας Κοζάνη - Πτολεμαΐδα – Φλώρινα) (κόμβος ΑΕΒΑΛ) έως και τη συμβολή με την οδό Διοικητηρίου στο ύψος του Δημαρχείου.
Στην παρούσα φάση οι επεμβάσεις της προτεινόμενης πράξης εκτείνονται έως τα υφιστάμενα όρια των ιδιοκτησιών και συμπληρώνονται έτσι, ώστε να διατηρείται η υφιστάμενη εξυπηρέτηση των παροδίων.
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη:
-       Βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
-       Βελτίωση μικροκλίματος με ζώνες πρασίνου
-       Ανάδειξη του χαρακτήρα της οδού ως κύριας εισόδου πόλης με φωτισμό και σήμανση οδοποιΐας.
-       Ανασχεδιασμό της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του master plan
και περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:
-       Αποκατάσταση οδοστρώματος, οδικές εργασίες
-       Δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης
-       Δίκτυο άρδευσης φυτών
-       Ανάπλαση των πεζοδρομίων και διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις "ειδικες ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε   κοινόχρηστους χώρους των οικισμών" (ΦΕΚ 2621Β/2009)
-       Ηλεκτροφωτισμός με διπλούς ιστούς της οδού και των πεζοδρομίων
-       Ποδηλατόδρομο
-       Ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας μέχρι την περιοχή του Αγροκηπίου
-       Ενίσχυση των φυτεύσεων

-       Αντικατάσταση δικτύων ΟΤΕ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

                                                                    Πτολεμαϊδα 17-3-2014
                                                                    Αριθμ.πρωτ.  11659


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Αρ.μελ.14/2013

ΕΡΓΟ:ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH:

‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ‘’

ΕΤΠΑ + ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ‘’ με προϋπολογισμό 5.200.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Έργων Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 1.303.844,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα με έργα πρασίνου)  
β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, με προϋπολογισμό 1.085.744,64 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα χωρίς δίκτυα υπό πίεση) ή με προϋπολογισμό 1.219.443,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα με δίκτυα υπό πίεση).
γ) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 983.003,64 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα με δίκτυα υπό πίεση) ή 849.305,12 ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα χωρίς δίκτυα υπό πίεση).
δ) κατηγορία Οικοδομικών Έργων, με προϋπολογισμό 724.272,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Πτολεμαϊδας, Γραφείο Προγραμματισμού,  Δ/νση 25ης Μαρτίου 15,  μέχρι τις 3-4-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΟΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο :2463350105 και 2463350110, FAX επικοινωνίας :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Μαρίνα Προφυλλίδου. Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, τοπογράφος Μηχανικός, τηλ. 2463027066.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  8-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3639/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις
     - 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 983.003,64 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
       και
     - 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 1.085.744,64 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
       και
      -  1η ή 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 724.272,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
       και
      -  2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ εκτός νομού (προϋπολογισμός 1.303.844,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
      
      καθώς και

      -  2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 849.305,12 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)) και
     -  2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 1.219.443,16ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
      -  1η ή 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού (προϋπολογισμός 724.272,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
       και
      -  2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ εκτός νομού (προϋπολογισμός 1.303.844,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα))
      και
      κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός 849.305,12 ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 81.937,31 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ.εν 2012ΕΠ00580059 ). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
7.Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια
8.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000 ΕΥΡΩ , βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

                                                                   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ