Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

945.000 ευρώ για την ανάπλαση της Βλάστης από το ΕΣΠΑ_«Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία»Δημοπρατείται τις επόμενες μέρες 
η «Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία»,
π/υ 945.000 (με ΦΠΑ) από το ΕΣΠΑ.

Ανάπλαση της κεντρικής οδού από την πλατεία του οικισμού (διαμόρφωση δρόμου, συμπλήρωση πλακοστρώσεων στα υφιστάμενα κράσπεδα , κ.α.) και ακτινωτά προς την περίμετρο.